خانه / هدف

هدف

روزنامه هدف : پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶

روزنامه هدف : پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ روزنامه هدف : پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ روزنامه هدف : پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶

ادامه مطلب »

روزنامه هدف : پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶

روزنامه هدف : پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ روزنامه هدف : پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ روزنامه هدف : پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶

ادامه مطلب »

روزنامه هدف : چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

روزنامه هدف : چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ روزنامه هدف : چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ روزنامه هدف : چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

ادامه مطلب »

روزنامه هدف : دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶

روزنامه هدف : دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ روزنامه هدف : دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ روزنامه هدف : دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶

ادامه مطلب »

روزنامه هدف : سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

روزنامه هدف : سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ روزنامه هدف : سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ روزنامه هدف : سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

ادامه مطلب »

روزنامه هدف : دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶

روزنامه هدف : دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ روزنامه هدف : دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ روزنامه هدف : دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶

ادامه مطلب »

روزنامه هدف : پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶

روزنامه هدف : پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ روزنامه هدف : پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ روزنامه هدف : پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶

ادامه مطلب »

روزنامه هدف : سه‌شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶

روزنامه هدف : سه‌شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ روزنامه هدف : سه‌شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ روزنامه هدف : سه‌شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶

ادامه مطلب »

دو هدف بزرگ برای لیونل؛ «مسی» به دنبال قهرمانی جهان

دو هدف بزرگ برای لیونل؛ «مسی» به دنبال قهرمانی جهانروزنامه اسپرت در گزارشی مدعی شده مسی برای سال جدید میلادی اهداف زیادی دارد که هم رسیدن به موفقیت با بارسلونا در آن است و هم قهرمانی در روسیه با آرژانتین. دو هدف بزرگ برای لیونل؛ «مسی» به دنبال قهرمانی جهان روزنامه اسپرت در گزارشی مدعی... Read Article →

ادامه مطلب »