خانه / معلمان

معلمان

حقوق‌های زیر ۵ میلیون معلمان افزایش می‌یابد

حقوق‌های زیر ۵ میلیون معلمان افزایش می‌یابدنوآوران حقوق‌های زیر ۵ میلیون معلمان افزایش می‌یابد نوآورانحقوق‌های زیر ۵ میلیون معلمان افزایش می‌یابد ...

ادامه مطلب »

شرایط ومیزان افزایش حقوق معلمان درسال ۹۷

شرایط ومیزان افزایش حقوق معلمان درسال ۹۷جام نیوز شرایط ومیزان افزایش حقوق معلمان درسال ۹۷ جام نیوزشرایط ومیزان افزایش حقوق معلمان درسال ۹۷ ...

ادامه مطلب »

چرا حقوق معلمان منظم پرداخت نمی شود

چرا حقوق معلمان منظم پرداخت نمی شودفرتاک نیوز چرا حقوق معلمان منظم پرداخت نمی شود فرتاک نیوزچرا حقوق معلمان منظم پرداخت نمی شود ...

ادامه مطلب »

چرا حقوق معلمان منظم پرداخت نمی شود؟

چرا حقوق معلمان منظم پرداخت نمی شود؟افکار نیوز چرا حقوق معلمان منظم پرداخت نمی شود؟ افکار نیوزچرا حقوق معلمان منظم پرداخت نمی شود؟ ...

ادامه مطلب »

شرایط پذیرش درخواست بازنشستگی معلمان قبل از ۳۰ سال !

شرایط پذیرش درخواست بازنشستگی معلمان قبل از ۳۰ سال !نوداد شرایط پذیرش درخواست بازنشستگی معلمان قبل از ۳۰ سال ! نودادشرایط پذیرش درخواست بازنشستگی معلمان قبل از ۳۰ سال ! ...

ادامه مطلب »

برنامه دورهمی صدای اعتراض معلمان را درآورد

برنامه دورهمی صدای اعتراض معلمان را درآوردرکنا برنامه دورهمی صدای اعتراض معلمان را درآورد رکنابرنامه دورهمی صدای اعتراض معلمان را درآورد ...

ادامه مطلب »

سرانجام پیگیری استخدام معلمان حق التدریس به کجا رسید ؟

سرانجام پیگیری استخدام معلمان حق التدریس به کجا رسید ؟نوداد سرانجام پیگیری استخدام معلمان حق التدریس به کجا رسید ؟ نودادسرانجام پیگیری استخدام معلمان حق التدریس به کجا رسید ؟ ...

ادامه مطلب »

پرداخت بخشی از مطالبات معلمان حق التدریس

پرداخت بخشی از مطالبات معلمان حق التدریسنوآوران پرداخت بخشی از مطالبات معلمان حق التدریس نوآورانپرداخت بخشی از مطالبات معلمان حق التدریس ...

ادامه مطلب »

برنامه دورهمی صدای معلمان را درآورد!

برنامه دورهمی صدای معلمان را درآورد!دوستان برنامه دورهمی صدای معلمان را درآورد! دوستانبرنامه دورهمی صدای معلمان را درآورد! ...

ادامه مطلب »

آخرین خبر از شرایط معلمان حق التدریس آموزش و پرورش !

آخرین خبر از شرایط معلمان حق التدریس آموزش و پرورش !نوداد آخرین خبر از شرایط معلمان حق التدریس آموزش و پرورش ! نودادآخرین خبر از شرایط معلمان حق التدریس آموزش و پرورش ! ...

ادامه مطلب »