خانه / قانون

قانون

لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری

لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشورینظر به آزمایشی بودن قانون مدیریت خدمات کشوری –مصوب ۱۳۸۶- و با توجه به تجربیات حاصل از اجرای قانون مذکور، به منظور رفع ایرادات و دائمی نمودن قانون یادشده، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود: لایحه اصلاح و دائمی‌ نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری ماده

ادامه مطلب »

سنای آمریکا هم تمدید قانون جاسوسی از مظنونان «تروریسم» را تصویب کرد

سنای آمریکا هم تمدید قانون جاسوسی از مظنونان «تروریسم» را تصویب کردمجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه به تمدید ۶ ساله قانون جاسوسی از مظنونان ادعایی تروریسم رأی مثبت داد. سنای آمریکا هم تمدید قانون جاسوسی از مظنونان «تروریسم» را تصویب کرد مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه به تمدید ۶ ساله قانون جاسوسی از مظنونان ادعایی … ادامه خواندن سنای آمریکا هم تمدید قانون جاسوسی از مظنونان «تروریسم» را تصویب کرد

ادامه مطلب »

روزنامه قانون : چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

روزنامه قانون : چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ روزنامه قانون : چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ روزنامه قانون : چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

ادامه مطلب »

روزنامه قانون : یکشنبه‌ ۲۴ دی ۱۳۹۶

روزنامه قانون : یکشنبه‌ ۲۴ دی ۱۳۹۶ روزنامه قانون : یکشنبه‌ ۲۴ دی ۱۳۹۶ روزنامه قانون : یکشنبه‌ ۲۴ دی ۱۳۹۶

ادامه مطلب »

روزنامه قانون : شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶

روزنامه قانون : شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ روزنامه قانون : شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ روزنامه قانون : شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶

ادامه مطلب »

کدامیک از قاچاقچیان با قانون جدید «اعدام» نمی‌شوند؟

کدامیک از قاچاقچیان با قانون جدید «اعدام» نمی‌شوند؟ کدامیک از قاچاقچیان با قانون جدید «اعدام» نمی‌شوند؟ کدامیک از قاچاقچیان با قانون جدید «اعدام» نمی‌شوند؟ ...

ادامه مطلب »

روزنامه قانون : چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶

روزنامه قانون : چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ روزنامه قانون : چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ روزنامه قانون : چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶

ادامه مطلب »

روزنامه قانون : دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶

روزنامه قانون : دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ روزنامه قانون : دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ روزنامه قانون : دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶

ادامه مطلب »

روزنامه قانون : یکشنبه‌ ۱۷ دی ۱۳۹۶

روزنامه قانون : یکشنبه‌ ۱۷ دی ۱۳۹۶ روزنامه قانون : یکشنبه‌ ۱۷ دی ۱۳۹۶ روزنامه قانون : یکشنبه‌ ۱۷ دی ۱۳۹۶

ادامه مطلب »

روزنامه قانون : پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶

روزنامه قانون : پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ روزنامه قانون : پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ روزنامه قانون : پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶

ادامه مطلب »