خانه / فوری

فوری

فوری / حقوق آذرماه فرهنگیان بازنشسته و سایر بازنشستگان عصر امروز واریز شد !

فوری / حقوق آذرماه فرهنگیان بازنشسته و سایر بازنشستگان عصر امروز واریز شد !نوداد فوری / حقوق آذرماه فرهنگیان بازنشسته و سایر بازنشستگان عصر امروز واریز شد ! نودادفوری / حقوق آذرماه فرهنگیان با...

ادامه مطلب »

فوری ؛ باشگاه ” استقلال رسما اعلام کرد : قرارداد دو ستاره محبوب ثبت شد !

فوری ؛ باشگاه ” استقلال رسما اعلام کرد : قرارداد دو ستاره محبوب ثبت شد ! باشگاه استقلال از ثبت قرار داد دو بازیکن این تیم خبر داد. باشگاه استقلال تهران رسما اعلام کرد؛ محسن کریمی و بهنام برزای روز سه شنبه قرارداد خود با استقلال را درهیئت فوتبال ثبت کردند. این دو بازیکن در […]

ادامه مطلب »

فوری … / تعطیلی کلیه مدارس آموزش و پرورش تهران در روز سه شنبه 28 آذر و لغو بازی پرسپولیس !

فوری … / تعطیلی کلیه مدارس آموزش و پرورش تهران در روز سه شنبه 28 آذر و لغو بازی پرسپولیس !نوداد فوری … / تعطیلی کلیه مدارس آموزش و پرورش تهران در روز سه شنبه 28 آذر و لغو بازی پرسپولیس ! نودادفوری … / تعطیلی کلیه مدارس آموزش و پرورش تهران در روز سه

ادامه مطلب »

فوری … / جزییات پرداخت فوق العاده شغلی فرهنگیان کشور توسط آموزش و پرورش !

فوری … / جزییات پرداخت فوق العاده شغلی فرهنگیان کشور توسط آموزش و پرورش !نوداد فوری … / جزییات پرداخت فوق العاده شغلی فرهنگیان کشور توسط آموزش و پرورش ! نودادفوری … / جزییات ...

ادامه مطلب »

فوری … / جزییات پرداخت پاداش پایان خدمت 97 فرهنگیان از صندوق توسعه ملی !

فوری … / جزییات پرداخت پاداش پایان خدمت 97 فرهنگیان از صندوق توسعه ملی !نوداد فوری … / جزییات پرداخت پاداش پایان خدمت 97 فرهنگیان از صندوق توسعه ملی ! نودادفوری … / جزییات پر...

ادامه مطلب »

فوری … / مصوبه قانون خدمات کشوری به میزان پنجاه درصد برای کارکنان آموزش و پرورش !

فوری … / مصوبه قانون خدمات کشوری به میزان پنجاه درصد برای کارکنان آموزش و پرورش !نوداد فوری … / مصوبه قانون خدمات کشوری به میزان پنجاه درصد برای کارکنان آموزش و پرورش ! نودادفوری &...

ادامه مطلب »

فوری … / جزییات بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان بر اساس تبصره 25 با سنوات ارفاقی !

فوری … / جزییات بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان بر اساس تبصره 25 با سنوات ارفاقی !نوداد فوری … / جزییات بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان بر اساس تبصره 25 با سنوات ارفاقی ! نودادفوری &...

ادامه مطلب »

فوری … / جزییات شرایط توزیع خودروی لیزینگی در بین فرهنگیان !

فوری … / جزییات شرایط توزیع خودروی لیزینگی در بین فرهنگیان !نوداد فوری … / جزییات شرایط توزیع خودروی لیزینگی در بین فرهنگیان ! نودادفوری … / جزییات شرایط توزیع خودروی لیزینگی...

ادامه مطلب »