خانه / خلاصه

خلاصه

خلاصه بازی اسپانیول 1 – اتلتیکو مادرید 0

خلاصه بازی اسپانیول 1 – اتلتیکو مادرید 0 خلاصه بازی اسپانیول 1 – اتلتیکو مادرید 0 خلاصه بازی اسپانیول 1 – اتلتیکو مادرید 0

ادامه مطلب »

خلاصه بازی لاتزیو 4 – کیتادلا 1

خلاصه بازی لاتزیو 4 – کیتادلا 1 خلاصه بازی لاتزیو 4 – کیتادلا 1 خلاصه بازی لاتزیو 4 – کیتادلا 1

ادامه مطلب »

خلاصه بازی استراسبورگ 2 – پاری سن ژرمن 4

خلاصه بازی استراسبورگ 2 – پاری سن ژرمن 4 خلاصه بازی استراسبورگ 2 – پاری سن ژرمن 4 خلاصه بازی استراسبورگ 2 – پاری سن ژرمن 4

ادامه مطلب »

خلاصه بازی اینتر 0 – پوردنونه 0 + پنالتی

خلاصه بازی اینتر 0 – پوردنونه 0 + پنالتی خلاصه بازی اینتر 0 – پوردنونه 0 + پنالتی خلاصه بازی اینتر 0 – پوردنونه 0 + پنالتی

ادامه مطلب »

خلاصه بازی آث میلان 3 – هلاس ورونا 0

خلاصه بازی آث میلان 3 – هلاس ورونا 0 خلاصه بازی آث میلان 3 – هلاس ورونا 0 خلاصه بازی آث میلان 3 – هلاس ورونا 0

ادامه مطلب »