خانه / اخبار مدرسه جدید

اخبار مدرسه جدید

لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری

لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشورینظر به آزمایشی بودن قانون مدیریت خدمات کشوری –مصوب ۱۳۸۶- و با توجه به تجربیات حاصل از اجرای قانون مذکور، به منظور رفع ایرادات و دائمی نمودن قانون یادشده، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود: لایحه اصلاح و دائمی‌ نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری ماده

ادامه مطلب »

وضعیت افزایش حقوق فرهنگیان در سال ۹۷

وضعیت افزایش حقوق فرهنگیان در سال ۹۷حامیان ولایت وضعیت افزایش حقوق فرهنگیان در سال ۹۷ حامیان ولایتوضعیت افزایش حقوق فرهن...

ادامه مطلب »

شرایط پرداخت حق مهدکودک به زنان شاغل آموزش و پرورش !

شرایط پرداخت حق مهدکودک به زنان شاغل آموزش و پرورش !نوداد شرایط پرداخت حق مهدکودک به زنان شاغل آموزش و پرورش ! نودادشرایط پرداخت حق مهدکودک به زنان شاغل آموزش و پرورش ! ...

ادامه مطلب »

با پرداخت حقوق و پاداش پایان خدمت فرهنگیان مشکل حل می شود؟

با پرداخت حقوق و پاداش پایان خدمت فرهنگیان مشکل حل می شود؟نوآوران با پرداخت حقوق و پاداش پایان خدمت فرهنگیان مشکل حل می شود؟ نوآورانبا پرداخت حقوق و پاداش پایان خدمت ...

ادامه مطلب »

اقدامات مربوط به حوزه بازنشستگان و فرهنگیان

اقدامات مربوط به حوزه بازنشستگان و فرهنگیاننوآوران اقدامات مربوط به حوزه بازنشستگان و فرهنگیان نوآوراناقدامات مربوط به حوزه بازنشستگان و فرهنگیان ...

ادامه مطلب »

مساله مهم در مورد پاداش بازنشستگی فرهنگیان

مساله مهم در مورد پاداش بازنشستگی فرهنگیاننوآوران مساله مهم در مورد پاداش بازنشستگی فرهنگیان نوآورانمساله مهم در مورد پاداش بازنشستگی فرهنگیان ...

ادامه مطلب »

تحول در وضعیت حق‌التدریسان و پرداختی‌‌های فرهنگیان

تحول در وضعیت حق‌التدریسان و پرداختی‌‌های فرهنگیاننوآوران تحول در وضعیت حق‌التدریسان و پرداختی‌‌های فرهنگیان نوآورانتحول در وضعیت حق‌التدریسان و پرداختی‌‌های فرهنگیا...

ادامه مطلب »

چرا حق و حقوق فرهنگیان با تاخیر پرداخت می شود؟

چرا حق و حقوق فرهنگیان با تاخیر پرداخت می شود؟نوآوران چرا حق و حقوق فرهنگیان با تاخیر پرداخت می شود؟ نوآورانچرا حق و حقوق فرهنگیان با تاخیر پرداخت می شود؟ ...

ادامه مطلب »

سقف پاداش بازنشستگی فرهنگیان در بودجه 97

سقف پاداش بازنشستگی فرهنگیان در بودجه 97افکار نیوز سقف پاداش بازنشستگی فرهنگیان در بودجه 97 افکار نیوزسقف پاداش بازنشستگی فرهنگیان در بودجه 97 ...

ادامه مطلب »

اخبار حقوق و دستمزد فرهنگیان در سال 96

اخبار حقوق و دستمزد فرهنگیان در سال 96ایران استخدام اخبار حقوق و دستمزد فرهنگیان در سال 96 ایران استخداماخبا...

ادامه مطلب »