خانه / آخرین خبرها / پگاه بالانچی:فصل نامه «با پیام دانش اوز» باوجودی که جا می افتدولی انتظاربیشتر ازفرهنگیان است

پگاه بالانچی:فصل نامه «با پیام دانش اوز» باوجودی که جا می افتدولی انتظاربیشتر ازفرهنگیان است

پگاه بالانچی:فصل نامه «با پیام دانش اوز» باوجودی که جا می افتدولی انتظاربیشتر ازفرهنگیان است
پگاه بالانچی:

فصل نامه «با پیام دانش اوز»باوجودی که جا می افتدولی انتظاربیشتر ازفرهنگیان است

عضو هیات تحریریه: چهارمین شماره فصل نامه «با پیام دانش اوز » منتشر شد، با این حال انتظارازروابط عمومی سازمان ها، ادارات، انجمن ها، افراد صاحب قلم ودوستداران است که این نشریه را به هرطریقی مورد حمایت قرار دهند.

پگاه بالانچی با قدردانی از نیکوکاران وهیات امنا که هزینه فصل نامه را تامین می کنند، خاطرنشان کرد:

بیشتر از هزینه مالی انرژی زیادی است که همکاران و اعضای هیات تحریریه برای آماده سازی و چاپ آن صرف می کنندو چنان چه علاقمندان با دید اهمیت رسانه های ارتباطی به راه های مختلف دادن مقاله، گزارش، خاطره، مصاحبه، تک خرید، اشتراک سالیانه وآگهی های تبلیغاتی همکاری و حمایت داشته باشند، علاوه برافزایش انگیزه اعضای تحریریه ، خودکفایی برکیفیت وجامعیت نشریه بیش از این خواهدشد وازطرفی ناچارنمی شویم برای تامین منابع مالی به نیکوکاران متکی باشیم هرجند تقاضای کمک مالی کردن هم ساده نیست.

وی با بیان چاپ پنجمین شماره در دهه …

پگاه بالانچی:فصل نامه «با پیام دانش اوز» باوجودی که جا می افتدولی انتظاربیشتر ازفرهنگیان است

پگاه بالانچی:

فصل نامه «با پیام دانش اوز»باوجودی که جا می افتدولی انتظاربیشتر ازفرهنگیان است

عضو هیات تحریریه: چهارمین شماره فصل نامه «با پیام دانش اوز » منتشر شد، با این حال انتظارازروابط عمومی سازمان ها، ادارات، انجمن ها، افراد صاحب قلم ودوستداران است که این نشریه را به هرطریقی مورد حمایت قرار دهند.

پگاه بالانچی با قدردانی از نیکوکاران وهیات امنا که هزینه فصل نامه را تامین می کنند، خاطرنشان کرد:

بیشتر از هزینه مالی انرژی زیادی است که همکاران و اعضای هیات تحریریه برای آماده سازی و چاپ آن صرف می کنندو چنان چه علاقمندان با دید اهمیت رسانه های ارتباطی به راه های مختلف دادن مقاله، گزارش، خاطره، مصاحبه، تک خرید، اشتراک سالیانه وآگهی های تبلیغاتی همکاری و حمایت داشته باشند، علاوه برافزایش انگیزه اعضای تحریریه ، خودکفایی برکیفیت وجامعیت نشریه بیش از این خواهدشد وازطرفی ناچارنمی شویم برای تامین منابع مالی به نیکوکاران متکی باشیم هرجند تقاضای کمک مالی کردن هم ساده نیست.

وی با بیان چاپ پنجمین شماره در دهه …
پگاه بالانچی:فصل نامه «با پیام دانش اوز» باوجودی که جا می افتدولی انتظاربیشتر ازفرهنگیان است

درباره site

حتما ببینید

ناتو: روسیه برای رقابت در دریا با ناتو آماده می‌شود

فرمانده نیروی دریایی ناتو گفت: روسیه برای &#1585...