خانه / است نمونه / رییس مرکز رسانه های دیجیتال: ساخت نمونه تلگرام فارسی برای ایرانیان افتخاری است

رییس مرکز رسانه های دیجیتال: ساخت نمونه تلگرام فارسی برای ایرانیان افتخاری است

رییس مرکز رسانه های دیجیتال: ساخت نمونه تلگرام فارسی برای ایرانیان افتخاری است
رییس مرکز رسانه های دیجیتال درباره ایجاد یک پیام رسان با امکانات مشابه تلگرام گفت: ایجاد یک پیام رسان بومی با امکانات مشابه تلگرام با قابلیت های مناسب برای کسب و کارهای اینترنتی صحت دارد اما این مسئله که قرار است این پیام رسان داخلی جایگزین تلگرام شود به هیچ وجه صحیح نیست؛ در حقیقت مرکز رسانه های دیجیتال هیچ وقت اعلام نکرده است که این پیام رسان بومی با قابلیت های متعدد و مشابه تلگرام قرار است جایگزین تلگرام باشد.
به گزارش عصر ارتباط به نقل از ایلنا، سید مرتضی موسویان، با اشاره به دلایل عدم توانایی جایگزینی پیام رسانی با امکانات تلگرام به جای پیام رسان تلگرام اظهار داشت: زیر ساخت های فنی نمونه کامل و مشابه ایرانی تلگرام در مراحل اولیه قرار دارد و توانایی رفع نیاز تعداد کاربران ایرانی عضو در پیام رسان تلگرام را ندارد به همین دلیل است که باید این پیام رسان گسترش پیدا کند تا به یک بستر مناسب تبدیل شود.
موسویان خاطر نشان کرد: نمونه داخلی و مشابه تلگرام افتخاری برای کشور ایران است چرا که این پیام رسان یک مهندسی معکوس دقیق از تلگرام به شمار می رود. کد نویسی نمونه داخلی تلگرام در ایران …

رییس مرکز رسانه های دیجیتال: ساخت نمونه تلگرام فارسی برای ایرانیان افتخاری است

رییس مرکز رسانه های دیجیتال درباره ایجاد یک پیام رسان با امکانات مشابه تلگرام گفت: ایجاد یک پیام رسان بومی با امکانات مشابه تلگرام با قابلیت های مناسب برای کسب و کارهای اینترنتی صحت دارد اما این مسئله که قرار است این پیام رسان داخلی جایگزین تلگرام شود به هیچ وجه صحیح نیست؛ در حقیقت مرکز رسانه های دیجیتال هیچ وقت اعلام نکرده است که این پیام رسان بومی با قابلیت های متعدد و مشابه تلگرام قرار است جایگزین تلگرام باشد.
به گزارش عصر ارتباط به نقل از ایلنا، سید مرتضی موسویان، با اشاره به دلایل عدم توانایی جایگزینی پیام رسانی با امکانات تلگرام به جای پیام رسان تلگرام اظهار داشت: زیر ساخت های فنی نمونه کامل و مشابه ایرانی تلگرام در مراحل اولیه قرار دارد و توانایی رفع نیاز تعداد کاربران ایرانی عضو در پیام رسان تلگرام را ندارد به همین دلیل است که باید این پیام رسان گسترش پیدا کند تا به یک بستر مناسب تبدیل شود.
موسویان خاطر نشان کرد: نمونه داخلی و مشابه تلگرام افتخاری برای کشور ایران است چرا که این پیام رسان یک مهندسی معکوس دقیق از تلگرام به شمار می رود. کد نویسی نمونه داخلی تلگرام در ایران …
رییس مرکز رسانه های دیجیتال: ساخت نمونه تلگرام فارسی برای ایرانیان افتخاری است

درباره site

حتما ببینید

نگاهی به اشتباه های رایج در حوزه دیجیتال مارکتینگ / باری به هر جهت!

نگاهی به اشتباه های رایج در حوزه دیجیتال مارکتینگ / باری به هر جهت!در سال 2017 که گذشت بسیاری از کسب وکارها در حوزه دیجیتال مارکتینگ سرمایه گذاری کردند و از این طریق توانستند افزایش آگاهی از برند را برای سازمان افزایش دهند، اما با نگاهی اجمالی به فعالیت های دیجیتال مارکتینگ برخی از کسب […]