خانه / آید کمک / بنیاد ملی نخبگان به کمک پژوهشگران فارابی می آید

بنیاد ملی نخبگان به کمک پژوهشگران فارابی می آید

بنیاد ملی نخبگان به کمک پژوهشگران فارابی می آید
معاون علمی فن آوری رئیس جمهور در خصوص حمایت بنیاد ملی نخبگان گفت: بنیاد از طرح های پژوهشگران برتر حمایت می کند.

بنیاد ملی نخبگان به کمک پژوهشگران فارابی می آید

معاون علمی فن آوری رئیس جمهور در خصوص حمایت بنیاد ملی نخبگان گفت: بنیاد از طرح های پژوهشگران برتر حمایت می کند.
بنیاد ملی نخبگان به کمک پژوهشگران فارابی می آید

درباره site

حتما ببینید

تراکتورسازی بدون یحیی هم شکست خورد/ صعود سایپا به رده چهارم

تراکتورسازی بدون یحیی هم شکست خورد/ صعود سایپا به رده چهارم تراکتورسازی بدون یحیی هم شکست خورد/ صعود سایپا به رده چهارم تراکتورسازی بدون یحیی هم شکست خورد/ صعود سایپا به رده چهارم ...