خانه / آگهی کار / استخدام مسئول دفتر مدیر عامل،کارمندامور اداری،کارشناس حسابداری

استخدام مسئول دفتر مدیر عامل،کارمندامور اداری،کارشناس حسابداری

استخدام مسئول دفتر مدیر عامل،کارمندامور اداری،کارشناس حسابداری
یک شرکت معتبر، در راستای اجرای پروژه های خود در تهران (با موضوع سیستم های هوشمند حمل و نقل شهری) جهت تکمیل پرسنل در ردیف های شغلی زیر از افراد پویا ،فعال، پر انرژی و علاقمند به کار تیمی دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت تعداد شرایط احراز ۱ مسئول دفتر مدیر […]

استخدام مسئول دفتر مدیر عامل،کارمندامور اداری،کارشناس حسابداری

یک شرکت معتبر، در راستای اجرای پروژه های خود در تهران (با موضوع سیستم های هوشمند حمل و نقل شهری) جهت تکمیل پرسنل در ردیف های شغلی زیر از افراد پویا ،فعال، پر انرژی و علاقمند به کار تیمی دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت تعداد شرایط احراز ۱ مسئول دفتر مدیر […]
استخدام مسئول دفتر مدیر عامل،کارمندامور اداری،کارشناس حسابداری

درباره site

حتما ببینید

مهمترین استخدامی های خراسان رضوی و مشهد – هفته 43 ام

مهمترین استخدامی های خراسان رضوی و مشهد – هفته 43 امکندو مهمترین استخدامی های خراسان رضوی و مشهد – هفته 43 ام کندومهمترین استخدامی های خراسان رضوی و مشهد – هفته 43 ام ...