خانه / "ورنا" به / اختصاص 236 ریال سود به ازای هر سهم “ورنا”

اختصاص 236 ریال سود به ازای هر سهم “ورنا”

اختصاص 236 ریال سود به ازای هر سهم “ورنا”
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در دوره 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 236 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 30 درصد کاهش داشت.

اختصاص 236 ریال سود به ازای هر سهم “ورنا”

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در دوره 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 236 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 30 درصد کاهش داشت.
اختصاص 236 ریال سود به ازای هر سهم “ورنا”

درباره site

حتما ببینید

از کارآموزی تا استادی

از کارآموزی تا استادیعظیم ثابت، بعد از آموزش، امتحان می دهد و ثابت می کند که صلاحیت نشستن پشت استیشن معاملاتی را کسب کرده است. اما به همین میزان توانمندی اکتفا نمی کند بلکه در دوره هایی که آن زمان بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بورس برای کارگزاران برگزار می کند، حاضر می شود